Daarbenewens

Middeleeuse vroue

Middeleeuse vroue

Middeleeuse Engeland was nie 'n gemaklike plek vir die meeste vroue nie. Middeleeuse vroue het altyd 'n moeilike tyd gehad in 'n era toe baie mans harde lewens geleef het. 'N Paar vroue het gemaklike lewens gelewe, maar die Middeleeuse samelewing is heeltemal oorheers deur mans en vroue moes' hul plek 'in so 'n samelewing ken.


'N Vrou wat 'n koei melk

Middeleeuse samelewing sou baie tradisioneel gewees het. Vroue het min of geen rol in die land gespeel nie. Binne dorpe sou die samelewing effektief bepaal het watter werk 'n vrou kon doen en haar rol in 'n Middeleeuse dorpie sou wees om haar man te ondersteun. Sowel as haar daaglikse werk, hetsy in 'n dorp of dorp, sou 'n vrou baie verantwoordelikhede met betrekking tot haar gesin gehad het.

In 'n dorpie sou vroue baie van die take gedoen het wat mans op die land gedoen het. Hulle is egter minder betaal vir dieselfde werk. Dokumente uit die Middeleeuse Engeland rakende wat die gewone persoon gedoen het, is skaars, maar sommige bestaan ​​wel wat dorpe gedoen het. As hy maai, kan 'n man agt pennies per dag kry. Vir dieselfde taak kry vroue 5 pennies. Vir die maak van hooi sou mans 6 pennies per dag verdien, terwyl vroue 4 pennies kry. In 'n samelewing wat deur mans gedomineer is, sou geen vrou openlik kla oor hierdie ongelykheid nie.

Ongeveer 90% van alle vroue het in landelike gebiede gewoon en was daarom betrokke by een of ander vorm van plaaswerk.

In die middeleeuse dorpe sou vroue dit moeilik gevind het om na 'n ambag toe te gaan, aangesien middeleeuse gildes vroue gereeld belet om by hulle aan te sluit. Daarom was 'n bekwame werk soos erken deur 'n gilde gewoonlik buite bereik van enige vrou wat in 'n stad woon. In dorpe is vroue gewoonlik toegelaat om werk te doen wat een of ander vorm van klere vervaardig, maar weinig anders.

'Verskeie mense van die wewerswerk in Bristol neem hul vrouens, dogters en slavinne in diens om óf by hul weefstene te weef, óf om vir iemand anders in dieselfde vaartuig te werk.'Uit rekords van 1461.

Vir baie vroue was 'n lewe as dienaar vir die rykes al waarop hulle kon hoop. Sulke werk was veeleisend en is sleg beloon.

Die wet wat deur mans ingestel is, het ook die vryheid van vroue baie beperk. Vroue was

nie mag trou sonder hul ouers se toestemming nie

kon geen spesiale besigheid met spesiale toestemming besit nie

mag nie van hul mans skei nie

kon nie eiendom van enige aard besit nie, tensy hulle weduwees was

kon nie grond van hul ouers erf nie as hulle oorlewende broers gehad het

Baie vroue met 'n ryk agtergrond sou trou toe hulle tieners was. Middeleeuse samelewing het 'n ander siening van kinders gehad as in vergelyking met vandag. Kinders uit arm gesinne sou van die vroegste ouderdom af gewerk het en hulle is behandel as volwassenes vanaf die ouderdom van tien of elf. Baie meisies uit arm gesinne het eers in die twintigerjare getrou.

Meisies uit ryker gesinne is geneig om vroeër te trou as meisies uit arm gesinne. Die armer gesinne het soveel nodig vir hulle gewerk as moontlik. 'N Dogter wat op 'n vroeë ouderdom trou, sou hulle van 'n werker ontneem het. Dit was nie waar vir 'n ryk gesin nie. Meisies het geen keuse gehad met wie hulle getroud is nie, en baie meisies uit ryk gesinne was gewoonlik met iemand getroud as 'n politieke gebaar, of omdat dit 'n voordeel vir die meisie se gesin self was - in teenstelling met wat die meisie self wou hê. Nadat sy getroud was, het die jong dame onder haar man se beheer gekom.

Die produksie van 'n manlike erfgenaam binne 'n ryk gesin word as noodsaaklik beskou. So baie vroue het 'n groot deel van hul getroude lewe swanger deurgebring. Die bevalling was egter gevaarlik, aangesien mediese sorg so swak was. Daar word gemeen dat soveel as 20% van alle vroue in geboorte gesterf het en dat dit die mees algemene oorsaak van dood by jong vroue was.

Vroue uit 'n ryk gesin het gewoonlik nie na hul kinders omgesien nie. Dit is gedoen deur 'n nat verpleegster. Vroue uit 'n arm gesin moes nie net na die kinders omsien nie, maar moes voortgaan met haar daaglikse werk in die huis sowel as op die land. Baie vroue uit arm gesinne het nie veertig jaar oud geword nie.

List of site sources >>>


Kyk die video: Kaleidoskoop - Fakkels (Januarie 2022).